• Обуки 20ти и 27ми Септември - Номотехнички правила

  Постирано October 8, 2018 од Администратор Админ

  По повод обврската произлезена од Стратегијата за реформа на јавната администрација, Секретаријатот за законодавство на Владата на Република Македонија со поддршка на Националниот демократски институт (НДИ) ќе реализира четири обуки за номотехнички правила при подготовка на правните акти на 20ти и 2...

 • Работилница

  Постирано June 1, 2018 од Администратор Админ

  Workshop on the public debt management law Mavrovo, Macedonia, march 15-16

 • Обуки 31 мај, 7 јуни, 21 јуни и 5 јули - Номотехнички правила

  Постирано May 28, 2018 од Администратор Админ

  По повод обврската произлезена од Стратегијата за реформа на јавната администрација, Секретаријатот за законодавство на Владата на Република Македонија со поддршка на Националниот демократски институт (НДИ) ќе реализира четири обуки за номотехнички правила при подготовка на правните акти на 31 мај, ...

 • Обука на 20.10-21.10 (Техники на Транспонирање)

  Постирано December 27, 2016 од Администратор Админ

  Техниките на транспонирање на Европското законодавството (acquis) во националното законодавство, со практични примери на пополнување на правните инструменти: Изјава на усогласеност и табели на коресподентност, како и обврски за следење на законодавната постапка во рамките на НПАА.

 • Обука на 18.10-19.10

  Постирано December 27, 2016 од Администратор Админ

  Преговарачки вештини

 • Обука на 29.09-30.09 (Техники на Транспонирање)

  Постирано December 27, 2016 од Администратор Админ

  Техниките на транспонирање на Европското законодавството (acquis) во националното законодавство, со практични примери на пополнување на правните инструменти: Изјава на усогласеност и табели на коресподентност, како и обврски за следење на законодавната постапка во рамките на НПАА.

 • Обука на 20.09-21.09

  Постирано December 27, 2016 од Администратор Админ

  Европско законодавство и институции

 • Обука на 02.06-03.06 (Техники на Транспонирање)

  Постирано December 27, 2016 од Администратор Админ

  Техниките на транспонирање на Европското законодавството (acquis) во националното законодавство, со практични примери на пополнување на правните инструменти: Изјава на усогласеност и табели на коресподентност, како и обврски за следење на законодавната постапка во рамките на НПАА.

 • Обука на 31.05-01.06 (Техники на Транспонирање)

  Постирано December 27, 2016 од Администратор Админ

  Техниките на транспонирање на Европското законодавството (acquis) во националното законодавство, со практични примери на пополнување на правните инструменти: Изјава на усогласеност и табели на коресподентност, како и обврски за следење на законодавната постапка во рамките на НПАА.